AICINĀM ATBALSTĪT MŪSU BAZNĪCU

Aicinām atbalstīt mūsu baznīcu arī laikā, kad neapmeklējam Svētās Mises. Jau iepriekš pateicamies.
Saņēmējs:
RĪGAS SVĒTĀ ANTONA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Reģ. nr.: 90000285220
Maskavas iela 309a, Rīga, LV-1039
Banka: Luminor Banka AS
BIC/SWIFT: RIKOLV2X
Konta numurs: LV28RIKO0008140000787