Baznīcas darba kārtība ārkārtējās situācijas laikā.

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu visi pasākumi ir atcēlti līdz turpmākam paziņojumam.
Svētās Mises tiks svinētas, taču aicinām dievkalpojumos piedalīties tiešsaistē ar Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citu saziņas līdzekļu starpniecību. Atgādinām, ka katoļticīgie uz ārkārtas stāvokļa laiku tiek atbrīvoti no pienākuma piedalīties svētdienas un obligāti svinamo svētku Svētajā Misē.
Mūsu DIEVNAMS būs atvērts individuālajai lūgšanai, tostarp Svētās Mises laikā, tomēr jāievēro sociālā distancēšanās un cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto.