Lieldienu dievkalpojumu kārtība Rīgas svētā Antona Romas-Katoļu baznicā

 

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI.

18.aprilī, Lielajā ceturtdiena – 18:00 – Sv.Mise un uzruna

(Rūgtas asaras un Krustaceļš pie adorācijas altāra (poļu valoda))

 19.aprilī, Lielajā piektdienā – 09:00 – Rūgtas asaras un Krustaceļš pie adorācijas altāra

(un pēc tam adorācija)

  Lūgšanas un dziedāšana no rīta līdz 12:00 (PL)

Lūgšanas un dziedāšana no 12:00 līdz 14:00 (KR)

Lūgšanas un dziedāšana no 14:00 līdz vakaram (LV)

20.aprilī, Lielajā sestdienā – 09:00 – Rūgtas asaras un Krustaceļš pie Kristus kapa

(un pēc tam adorācija)

  Lūgšanas un dziedāšana no rīta līdz 12:00 (PL)

Lūgšanas un dziedāšana no 12:00 līdz 14:00 (KR)

Lūgšanas un dziedāšana no 14:00 līdz vakaram (LV)

20.aprilī, Lielajā sestdienā – 16:00 – Lielās sestdienas dievkalpojums — Uguns, ūdens svētīšana,

sv. Mise, sv. Komūnija, maizes svētīšana.

Lielajā sestdienā maize tiks svētīta visu dienu ik pēc stundas

21.aprilī, Lieldienās – 08:00 – Rezurekcija, Procesija un Sv.Mise, uzruna (LV); 

10:30 – Sv.Mise, uzruna (PL);

12:00 – Sv.Mise, uzruna (Bērniem LV/KR);

 18:00 – Sv.Mise, uzruna (RU)

22.aprilī, Otrajās Lieldienās – 9:00 – Sv.Mise (PL); 10:30 – Sv.Mise (LV); 18:00 – Sv.Mise (LV)