Rīgas svētas Agates katoļu baznīca Imantā!

Ziedojiet sv. Agates baznīcas celtniecībai!

 

  • Ziedojumus var sūtīt uz sv. Agates draudzes kontu:

Rīgas sv. Agates Romas katoļu draudze,

Reģ Nr. 40801052509,

AS «Swedbank»

Konta nr.: LV55HABA0551044804685

 

  • Likt upuru traukā Rīgas sv. Antona Rom. — kat. baznīcā, Maskavas ielā 309A.
  • Nodot personīgi Rigas sv. Agates draudzes prāvestam mons. Oļģertam Daleckim.
  • Nodot jebkuram katoļu draudzes prāvestam ar norādi «Sv. Agates baznīcas celtniecībai»

Rīgas sv. Agates katoļu draudzes prāvests mons.

Oļģerts Daleckis