31.decembris – Svētās Ģimenes svētki

    31.decembris ir gada pēdējā diena, kad Baznīca     dzied himnu “Dievs, mēs Tevi slavējam” kā pateicību Dievam par nodzīvoto gadu un saņemtajām žēlastībām. Par tās dievbijīgu nodziedāšanu mēs varam saņemt pilnas atlaidas, izpildot visus pārējos nosacījumus: vēlme iegūt atlaidas, būt svētdarošās žēlastības stāvoklī, piedalīties sv. Misē, pieņemt sv. Komūniju un palūgties pāvesta nodomā.

Sv. Antona baznīcā sv. Mises plkst. 9.00(pol.), 10.30 (pēc Mises Euharistiskā procesija), 12.00 (bērniem) un 18.00 (latv.).

Pēc katras sv. Mises himna “Dievs, mēs Tevi slavējam”. Svētīgus svētās Ģimenes svētkus!